-
 
BORGEN
 
Borgen är byggd på nedslagna ekpålar som försvarsanläggning av fyra sammanbyggda trevåningslängor med två diagonalt ställda torn för att kunna lägga alla tillfartsvägar under eld och med vallgravar och vindbryggor runt både borgholmen och yttre holmen där ekonomi-byggnaderna låg.
Ekonomibyggnaderna revs och broarna gjordes fasta på 1840-talet då området lades till park . Nya ekonomibyggnader ritades av Brunius och uppfördes 1846 . 
 
Borgens enda ingång var genom trapptornet i NÖ hörnet på borggården de flesta fönster låg in mot borggården översta våning bestod av skytteloft och bostäder åt soldaterna, skyttegluggarna syns än idag.På mellanvåningen bodde familjen och längst ner fanns det äldsta köket med lagerutrymmen och bostäder, samt givetvis fängelsehålorna. 
 
 Borgens yttermurar är drygt 2 m tjocka vid markytan byggda av tegel och gråsten, takytan är på ca 2,000 m2 med takstolar av kärnek från 1500 talet , det finns inget undertak så all takreparation sker underifrån. Det finns ca 100 rum inredda och uppvärmda med en total boyta på 0,186 ha , därtill kommer ett stort antal m2 s.k. biyta och 172 fönster. Uppvärmning sker genom grundvattenvärmepump och olja .  
 
De mest betydande förändringarna gjordes på slutet av 1700 talet då man tog upp flera och större fönster och nya trappuppgångar, höjde taket i södra längan för att göra större och ljusare rum för bl a musikunderhållning. Tak och väggar målas av L. Gernandt med nordiska landskapsmotiv . 
 
 Trots alla förändringar som skett under snart 460 år är hon en av de största och bäst bevarade bebodda 1500-tals borgen i Skåne . 
 Borgen innehåller idag privatbostad åt ägarefamiljen samt huvudkontor . 
 
På egendomen har förutom nuvarande drift funnits ; bränneri,egen järnväg mellan gårdarna,stavtillverkning till smördrittlar , sågverk , kraftverk , mejeri , cementrörs-tillverkning , tegelbruk ,eldistibution och installation,stuteri för att producera hästar till försvaret sedan 1690 talet,(stostammarna 18 och 34 existerar fortfarande),mjölk o biffkor,svin.
Site Builder drivs av  Vistaprint