-

 
Widtsköfle borg anno 1553
En av nordens största, bäst bevarade , bebodda renässansborgar.
 
Enligt obekräftade sägner har gården haft en föregångare redan på slutet av 1100 talet och låg några km från nuvarande plats invid Helge åns utlopp i Egeside sjö, och hon skall då ha ägts av bröderna Harald och Holger Egeside .
Widtsköfle är däremot känt sedan början av 1300 talet, då hon ägdes av Peder Krognos, dåvarande borgen låg då strax norr om kyrkan .
År 1355 äger Greger Pedersen Krognos gården och dennes son Holger Krognos gm Merete Saltensee övertog gården år 1379, och år 1401 ärvde deras dotter Holgerd Holgerdotter Krognos gm Axel Pedersen Brahe gården .
 
Holgerd Krognos och Axel Brahes barn delade gården år 1425, där sonen Peder Brahe gm Berete Thott  fick 2/6 , ägandet splittrades och det skulle dröja ända till 1540 talet innan släkten Brahe åter samlat ihop gården. Delar av egendomen ägdes periodvis av kyrkan, kronan och flera släkter.
 
Lauge Brahe , lyckades på 1540 talet köpa tillbaka de delar av gården som släkten förlorat  , och  hans yngre bror Iens Brahe , som flyttade till gården , och fick 1553 äganderätten ”till gården med alla dess härligheter ” som det står i alla ”skötebrev " (köpebrev), stadfäst genom rättartings brev  (lagfart).
 
Iens Brahe gm Anna Bille bygger den nuvarande borgen "inflyttningsbar" år 1553  och sätter upp en kalkstenstavla ovan porten med en bön om hjälp av den helige Treenigheten i skepnad av en duva omgiven av ätterna Brahe och Billes vapen, och sammanfattar släkten Brahe’s kamp för att återfå egendomen med ;
 
" Iens Brahe , Herr Axel Brahe's son av Krageholm och Fru Anna ,Herr Eskil Billes's dotter av Svaneholm , " Widtsköfle gård lät jag Iens Brahe uppbygga - min fader henne av kung Frederic till egendom köpte ¨
¨Gud give hon må här länge stå och aldrig från sin rätta arvinge gå - anno 1553 " .

Denna tavla sitter kvar än idag och räddade gården från Carl XI:s reduktion .


 
Men det blev ej som Jens och hans hustru önskade, deras son Henrik,  gift med  Helena Thott, som övertog gården 1560  deras dotter Margrethe Brahe gifter sig 1587 med Christian Barnekow , därefter kommer gården att tillhöra släkten Barnekow ända fram till 1826.
 Christian Barnekow , en av sin tids mest bildade adelsmän genom många resor i bl a  Europa och främre Orienten . Anlitades av Christian 1V som diplomat och erhöll bl a Malmöhus län som förläning .
Stupar på Skillinge hed efter att ha räddat Danske kungen under strider med svensken år 1612 med orden:
 
¨Åt konungen min häst, åt fienden mitt liv och åt Gud min själ "
 
År 1826 måste gården dock säljas pga långvariga ekonomiska problem och köpare var Bankiren Jonas Hagerman som i sin tur sålde den vidare till sin bror Gustav Hagerman 1836 , köpman från Ystad , dessa var ättlingar till den Hagerman som anställts som stuteriföreståndare på 1690 talet av Kjell-Christoffer Barnekow .
Dennes dotter Maria gifte sig på 1837 med hovmarskalken Rudolf-Hodder Stjernswärd , denne fick förvalta svärfaderns gods och gjorde det så väl att de kunde lösa ut svägerskan och på så sätt bli ensamma ägare till gården , sedan dess har gården varit i släkten Stjernswärds ägo , nuvarande ägare är Carl-Georg och Kristina Stjernswärd
 
 Ägarefamiljernas vapen:
 Egeside - Krognos - Brahe - Barnekow - Hagerman  Stjernswärd.

Site Builder drivs av  Vistaprint