-
 
JAKT OCH VILTVÅRD.
 
 
världsrekordet
 som innehavs av Carl-Georg Stjernswärd
 
MÅLSÄTTNING 
Att bevara och förbättra den unika rådjursstam som finns på egendomen, som torde vara en av dem som producerat flest horn i medaljklass i Sverige .
Widtsköfle har en mer än sekellång tradition av jakt och viltvård som resulterat i den unika rådjursstam som finns på egendomen .
 
Hemligheten är ganska ”enkel”: en genetiskt stark grundstam, lagom stor, god fodertillgång hela året samt kalkrik mark , och främst en försiktig avskjutning,
inriktad på dåliga ungdjur samt äldre djur med dålig hornutveckling, returbockar samt gamla hondjur och naturligtvis en begränsad rävstam.
 
Största problemet idag är att bockarna utsetts för alldeles för stor avskjutning per ytenhet samt skjuts för tidigt och hinner alltså inte visa sin möjlighet att utveckla stora horn, vi anser att hornen är poängmässigt bäst vid 2-3 år på retur .
 
Vi förbehåller oss rätten att skjuta våra bockar själva varför ingen försäljning av avskjutningsbockar sker.

Delar av jakten utarrenderad, ingen försäljning av drevjakter förekommer.

 
Förutom rådjuren håller vi en ganska god stam av dovvilt samt sporadiskt även kronvilt och en liten men växande vildsvinsstam, samt en och annan älg .

VENATUS NECESSE EST!
  
rådjur
 
Den store i skoven 02 
Site Builder drivs av  Vistaprint