-
 
 
 JORDBRUKET
 
Grundfilosofi; att med modern teknik, i stordrift producera livsmedel av bästa kvalitet med största möjliga hänsyn till människor, djur och miljö, är därför anslutna till miljöhusesynen, Greppa Näringen, REKO, BIS, miljöledning, Sigill mfl.
 
Driftledning: Lantmästare Henrik Strindberg ,  på deltid.                             
Telefon o fax : 044/35 30 59 .Mobil: 0705 95 30 59.                                     
 E-post: henrik.strindberg@telia.com
 
Anställda: växtodlingen: 2 st. helår + säsongsanställda , suggringar 5 tjänster .
 
Oms.:ca 5 milj.kr på växtodling och ca 15 milj. kr på svinproduktionen totalt ca ca 20 Mkr.  
 
Areal:Åker: ca 535 haBetesmark: ca 205 ha  utarr.  Golfbana: ca 73 ha  Sum:ca 800 ha.,
 
Jordarter: allt från ”lätt till styv” sand . samt drygt 30 % ren mulljord varav ca 100 ha är gammal invallning
 
Växtföljd: Fastmarksjord: H-vete-betor-vårsäd(morötter-ärtor)-höstraps, 
På mossjordarna: vårvete-korn-ärtor-raps .Fånggrödor i vete och betor.

 
Arealfördelning: 2016:Höstvete ca 25%, Höstraps ca 20%, Korn ca 15%, Vårvete ca 5%, Ärtor ca 5%, 
Sockerbetor ca 10%, Morötter ca 10%, salix,träda skyddszon ca 10 %.
 
Tork: Cimbria varmluftstork 12 ton/tim ,lagerkapacitet för ca 1 800 ton .
FoderberedningÅhusmaskiner samt MAFA för tillverkning av eget foder .
Lgerhus: för spannmål mm. Agromaskin o PM luft vent.anl.
Mekanisk verkstad: för egna reparationer samt vissa legoarbeten .
Maskinhallar i varierande ålder, storlek och användbarhet .
 
FORDON:
Tröska: MF 7278 Cerea 08 med 25 fot skärvidd och Fieldstar GPS skördemätning. 
Fordon: 4 John Deere ( 6620,6620,6830,7530)   Lastmaskin JCB 570              
                                                                                                                    
Datahjälpmedel/program: växtodlingsprogram ( Näsgårds Management) samt teknisk utrustning via GPS (FieldStarYieldmapping) för styrning av utsäde, bekämpningsmedel och gödning .
Bevattning: 8 st. RMV 100 - 400 , kan bevattna 45 ha / dygn med 20 mm vatten från djupborror ,

Filosofi: att med lättarbetad jord , möjlighet att styra vattentillförseln och växtnäringen och med god tillgång till stallgödsel vara flexibla att odla större urval av grödor med bättre lönsamhet än traditionell spannmål. 
 
Arbetar aktivt för att minimera jordbearbetningsarbetet samt jordflyktsskador genom användandet av kultivatorer ( Lemken , Cultus ) ger grovt bruk eller vårplöjning samt mesta möjliga fånggröda , All halm och gödsel återföres som gödsel eller vindskydd.

Animalieproduktion: sedan 1993 bedrivs svinproduktion på Widtsköfle och Segerholms gårdar, ca 550 SIP , som producerar ca 1200 dräktigheter som ger ca 14.000 smågrisar, varav ca 2.300 går till eget slaktsvinsstall och resterande säljs via förmedling.
2015: levande födda 14,31 st, avvanda 12,16 st, levererade ca 12,0 .
Besättningen är ansluten till alla djurhälsovårdens program, PigWin/Win Pig  dataprogram för produktions o resultatanalys samt givetvis certifierade .
Animalieproduktionen: 5 heltidstjänster + deltid och omsättningen är ca 15 Mkr.
 Rekryteringsstall 1998:  till smågrisstallet , resten av platserna till slaktsvin .
 
Smågris samt tillväxtstall 2005: 144 grisnings boxar (3x48) samt tillväxtboxar (4x528), Levererar ca 14.000 smågrisar/år, varav ca 2.300 till egen slaktsvinsuppfödning samt resterande till förmedling.  
 
flygande gris
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint