-
 
Birgitta Skeel
Birgitta Skeel
På 1630 talet Birgitte Skeel ( gm Christian Barnekow ) reste från Köpenhamn till sitt fädernegods i Köge då några rövare söp hennes kusk medvetslös på ett värdshus, tog hans kläder och plats för att råna Birgitte.
När hon upptäckte detta tog hon obeväpnad som hon var resolut av sitt strumpeband och ströp kusken !och körde där efter hjälp. Därför kan man i Vittskövles gamla 1100-tals kyrka , där stora delar av familjerna Brahe och Barnekow ligger begravda i sitt gravkor se Birgitte med sitt strumpeband , sedemera diskret ommålat till psalmbok
Margaretha von Ascheberg
Margaretha von Ascheberg
En annan kraftfull kvinna var Margaretha von Ascheberg , dotter till fältmarskalken och generalguvenören över Skåne Rutger von Ascheberg , gift med översten Kjell-Christoffer Barnekow som mördades år 1700 .
Hon övertog driften av flera gods efter makens död år 1700 , och drev dem framgångsrikt under 50 år. Hon kallades för Grevinnan Ascheberg och var känd för sin duglighet och goda hand om anställda och underlydande .

Bland annat fullföljde hon sin mans uppdrag att åt konungen sätta upp ett regemente , 211 man med hästar vapen och all utrustning som sedan skickades över till Carl XII:s krig för att aldrig återvända.

Hon drev vidare ett stuteri sedan 1690-talet för att föda upp hästar till försvaret, Widtsköfle har varit platsen för det största och äldsta privata stuteriet. Stallmästare Hagerman (stamfader till den Hagerman som sedermera köpte Widtsköfle 1826) anställdes från Danmark .
Framtill 1950 talet bedrevs stuteriverksamhet med avel av varmblodiga hästar på egendomen .
Holgerd Holgersdotter Krognos
Holgerd Holgersdotter Krognos
På 1450 talet residerade Holgerd Holgersdotter Krognos här, änka efter Axel Brahe, som år 1452 med ett kanonskott skrämde Karl Knutsson Bondes härjande styrkor så att svensken lämnade gården ifred och brände Vä .

Site Builder drivs av  Vistaprint