-
 
WIDTSKÖFLE BORGENS ÄGARLÄNGD
 
1553 Jens Brahe gm. Anne Bille, bygger nuvarande borgen
 
1560 Henrik Brahe gm. Helena Tagesdotter Thott
 
1587 Margareta Brahe gm. Christian Barnekow
 
1612 Hans Barnekow gm. Elsa Bülow
 
1630 Christian Barnekow gm. Birgitte Skeel
 
1666 Kjell-Christoffer Barnekow gm. Margareta von Ascheberg
 
1700 änkan Margareta von Ascheberg
 
1753 Christian Barnekow gm. Eva Stenbock
 
1762 Kjell-Christoffer Barnekow gm. Ulrika Hamilton
 
1818 Christian Barnekow gm. Elisabeth Hamilton
 
1826 Jonas Hagerman genom köp
 
1836 Gustaf Hagerman genom köp
 
1837 Maria Hagerman gm.  hovmarskalk Rudolf-Hodder Stjernswärd
 
1875 ryttmästare Carl-Gustaf Stjernswärd gm. Clara von Nolcken
 
1896 Erik Rudolf-Hodder Stjernswärd gm. Sigrid von Horn
 
1916 deras barn (Ulla, Carl-Göran, Susanne, Rolf-Henning) genom familje- AB Widtsköfle
 
1946 kapten Rolf-Henning och Inger Stjernswärd
 
1977 Carl-Georg och Kristina Stjernswärd
 
vapensköldar för ägandeätterna 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint